060. Enrique Gutiérrez Ráez.

Ubicación: Calle de la Verónica, antiguo jardín n° 5.
Datos históricos: don Enrique Gutíerrez Ráez casó con doña Rosa Avancino Velasco.

62 gutierrezraez

Gutiérrez Ráez